അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത്

Mashhari
0
നമ്പ്യാർ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളെ സ്‌ത്രീകളെയാണ് 'നങ്ങ്യാർ' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നങ്ങ്യാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൂത്ത് ആയതിനാൽ ഈ കലാരൂപത്തെ നങ്ങ്യാർകൂത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
കുലശേഖര രാജാവ് ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ കലാരൂപം. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കഥ എട്ടോ പത്തോ ദിവസം കൊണ്ട് നൃത്തരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നങ്ങ്യാർകൂത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്.
ബ്രഹ്മാവ്, സരസ്വതി, ഗണപതി എന്നീ ദേവതകൾക്ക് പൂജ ചെയ്തശേഷം വേദിയിൽ നിലവിളക്കിന്റെ മുന്നിലാണ് കലാകാരി ഒരുങ്ങുന്നത്. മിഴാവാണ് നങ്ങ്യാർകൂട്ടത്തിലെ പ്രധാന വാദ്യം. ഇടയ്ക്ക, ഇലത്താളം, താളക്കൂട്ടം എന്നിവയാണ് മറ്റു വാദ്യങ്ങൾ
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !