ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

വയലിലെ കൂട്ടുകാർ

Mashhari
0
വയലിലും വയൽ വരമ്പുകളിലും പരിസരത്തും കാണുന്ന ജീവവർഗങ്ങളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നു നോക്കൂ.... ഈ ലിസ്റ്റ് അപൂർണ്ണമാണ്‌ പൂർണതയിൽ എത്തിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ? 
പക്ഷികൾ 
 1. കുളക്കോഴി 
 2. കാലിമുണ്ടി 
 3. ചിന്നമുണ്ടി 
 4. മണൽക്കോഴി 
 5. ചെറിയ ചുണ്ടൻ കാട 
 6. നീർകാക്ക 
 7. കുളക്കൊക്ക് 
 8. കൃഷ്ണപ്പരുന്ത്‌ 
 9. ചെറു മണൽക്കോഴി 
 10. പുള്ളിമീൻ കൊത്തി 
 11. മീൻകൊത്തിച്ചാത്തൻ 
 12. ചിന്നക്കൊക്ക് 
 13. കരിമ്പൻ കാടകൊക്ക് 
 14. വേലിത്തത്ത 
 15. പലയിനം കുരുവികൾ 
മത്സ്യങ്ങൾ 
 1. വരാൽ 
 2. ആരൽ 
 3. കരിമീൻ 
 4. പരൽ 
 5. ചെറുമീൻ 
 6. പള്ളത്തി 
 7. കല്ലടമുട്ടി 
 8. കാരി 
 9. മുഷി 
 10. തിലാപ്പിയ 
സസ്യങ്ങൾ 
 1. പൂവാംകുറുന്നൽ
 2. മുയൽച്ചെവിയൻ 
 3. കയ്യോന്നി 
 4. കുടങ്ങൽ 
 5. നിലപ്പന 
 6. കറുക 
 7. തിരുതാളി 
 8. മുക്കൂറ്റി 
 9. തഴുതാമ 
 10. ഉഴിഞ്ഞ 
 11. പാർപ്പടകപുല്ല്  
 12. വയൽച്ചുള്ളി 
 13. മുത്തങ്ങ 
 14. തൊട്ടാവാടി 
 15. കറുന്തോട്ടി 
 16. തുമ്പ 
 17. തൊഴുകണ്ണി 
 18. വള്ളിപ്പാല 
 19. നറുനീണ്ടി 
 20. ബ്രഹ്മി 
 21. പുളിയാറൽ 
 22. കീഴാർനെല്ലി 
 23. കടലാടി 
 24. പാടവള്ളി  

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !