ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

LSS STUDY NOTES - THE ROAD TO INDEPENENCE

Mashhari
0
എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഓരോ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും കൂടാതെ ചെറു കുറിപ്പുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
1
The first struggle that gandhiji conducted in India against the British
ANS:- Satyagraha
2
The movement that gandhiji started after the Jalian Wala bagh tragedy?
ANS:- Non Cooperation Movement
3
The first act of civil dis obedience?
ANS:- Violation of salt law
4
Who is known as Kerala Gandhi?
ANS:- K Kelappan
5
Why did gandhiji lead a satyagraha struggle against British in champaran?
ANS:- To reduce the misery of indigo peasants
6
The way that gandhiji used for non-violent struggle ?
ANS:- Satyagraha
7
Who is known as Frontier Gandhi?
ANS:- Khan Abdul Gaffar Khan
8
Who is known as Iron Man of India
ANS:- Sardar vallabhbhai Patel
9
Whose words :- “Do or die”
ANS:- Gandhiji
0
Whose write the lines " Varika Varika sahajare...."
ANS:- Amsi Narayana Pilla
11
Whose words :- “Swaraj is my my birth right, and I shall have it”
ANS:- Bala gangadhara Tilak
12
Who are known as Lal Bal pal?
ANS:- Lala lajpat Rai, Bala Gangadhara Tilak, Bipin Chandra pal
13
The song varika varika sahajare was written in connection with.............
ANS:- Salt satyagraha
14
The salt satyagraha in Kerala wass started from Kozhikode and ended at..............
ANS:- Uliyath kadavu at Payyanur
15
From where the dandi March started?
ANS:- Sabarmati Ashram
16
In which state Sabarmati Ashram is situated?
ANS:- Gujarat
17
When was the Dandi March started?
ANS:- 1930 March 12
8
"I will return only if I win, or else I will offer my body to seas” These are the words of Gandhi. When did he say so?
ANS:- During Salt Satyagraha
19
The first woman president of the Indian national Congress
ANS:- Sarojini Naidu
20
Who started the publication called Al-ameen
ANS:- Mohammed Abdu Rahman sahib

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !