Word of the Day - 162

RELATED POSTS

Enrich your vocabulary by studying the following word and sentences that use by the word.ഓരോ ദിവസവും ഒരു പുതിയ വാക്ക് പഠിക്കാം... ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ വാക്യവും പരിചയപ്പെടാം..കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.
STOP = നിര്‍ത്തുക, തടയുക, അവസാനം
1. The car stopped at the traffic lights.
2. The buses stop outside the school.
3. Please stop crying and tell me what's wrong.
4. The bus service stops at midnight.

Word of the DayPost A Comment:

0 comments: