അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

അർഥം കണ്ടെത്താം (നിലവിനോട്)

Mashhari
0
അമ്പിളി = ചന്ദ്രൻ
കൊണ്ടൽ = മേഘം
ഏറുക = കയറുക
പാര് = ലോകം
കുതുകം = താത്പര്യം
പൂനിലാവ് = മനോഹരമായ നിലാവ്
കൊഞ്ചുക = ഓമനത്തം തോന്നുമാറ് പെരുമാറുക, അവ്യക്ത മധുരമായി ശബ്‌ദിക്കുക
വീണ്ണ് = ആകാശം
തുല്ലുചൊല്ലുക = കളിയിൽ തടസ്സം പറയുക
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !