അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Happy New Year

Mashhari
0
പുതുവത്സരം ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ശൂന്യമായ പേജ് പോലെയാണ്; അത് നിറയ്ക്കുന്ന പേന നിങ്ങളുടെ കൈയിലാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു കഥ എഴുതാനുള്ള അവസരമാണിത്. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സര ആശംസകൾ...
The New Year is like a blank page in a book; you hold the pen that will fill it in. It is your opportunity to write a story of your own life. Best wishes to All....
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !