LSS Model Examination - 232 (EVS)

Mashhari
0
Kerala LPSA Helper തയ്യാറാക്കിയ എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നാലാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സ്വയം പഠിക്കാനുള്ള ഓൺലൈൻ ചോദ്യങ്ങൾ
ക്വിസ് രീതിയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ചിലവായനക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ആയതിനാൽ ഇന്ന് മുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ പോസ്റ്റിന്റെ അവസാനം ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം വായിച്ചു ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയ ശേഷം മാത്രം ഉത്തരങ്ങളുമായി ഒത്തുനോക്കി മാർക്ക് [ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഒരു മാർക്ക്] നോക്കാവുന്നതാണ്.
ചെയ്തു പരീശീലിച്ചു നോക്കൂ.... LSS Examination Special Page Vist Now! LSS WhatsApp Groups
1
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ജലസസ്യമേത് ? [Which of the following is an aquatic plant?]
A] കള്ളിമുൾച്ചെടി [Cactus]
B] അസോള [Azola]
C] മഷിത്തണ്ട് ചെടി [Ink plant]
D] ഇത്തിൾക്കണ്ണി [Itthilkkanni]
2
താഴെ കൊടുത്തതിൽ ഉഭയജീവിയുടെ സവിശേഷതയല്ലാത്തത് ? [Which of the following is not a characteristic of amphibians?]
A] ജലത്തിൽമുട്ടയിടുന്നു [Lays eggs in water]
B] ത്വക്കിലൂടെ ശ്വസിക്കുന്നു [Breathe through the skin]
C] നട്ടെല്ലില്ല [No backbone]
D] കേൾവി ശക്തിയുണ്ട് [Has the power of hearing]
3
ഏറ്റവും വലുപ്പം കൂടിയ തവള? [The largest frog]
A] ചൊറിത്തവള [Common Indian Toad]
B] മരത്തവള [Rhacophoridae]
C] ഗോലിയാത്ത് തവള [Goliath Frog]
4
പുൽ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ സസ്യം ഏത്? [Which is the largest grass plant?]
A] നെല്ല് [Rice]
B] വാഴ [Banana]
C] മുള [Bamboo]
D] തെങ്ങ് [Coconut tree]
5
തെങ്ങോല മുളയില എന്നിവ നെടുകേ കീറി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? [Why can coconut and bamboo leaves be torn in straight line?]
A] ജാലികാസിരാവിന്യാസം ആയതിനാൽ [Because of Reticulate veins]
B] ഇലകൾക്ക് കട്ടി കുറവായതിനാൽ [Because the leaves are less thick]
C] സമാന്തരസിരാവിന്യാസം ആയതിനാൽ [Because of the parallel veins]
D] ഇതൊന്നുമല്ല [None of these]
6
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തായ് വേര് പടലം ഉള്ള സസ്യം ഏത്? [Which of the following is a plant that has Tap root system?]
A] നെല്ല് [Rice ]
B] വാഴ [Banana ]
C] മാവ് [Mango Tree ]
D] തെങ്ങ് [Coconut Tree]
7
ചർമ്മബന്ധിതമായ വിരലുകൾ ഏത് തരം ജീവികളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്? [Which type of organism is characterized by webbed fingers?]
A] ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നവ [High flying]
B] ജലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവ [Waterborne]
C] കരയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവ [which travel on land]
D] പറക്കാത്തവ [which do not fly]
8
മത്സ്യങ്ങളെ ശ്വസിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതെന്ത്? [What helps fish breathe?]
A] ശകുലങ്ങൾ [Gills]
B] ശ്വാസകോശം [the lungs]
C] വാൽ ചിറകുകൾ [Tail fins]
D] മുതുചിറക് [dorsal fin]
9
താഴെ പറയുന്നതിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്? [Which of the following is not an environmental conservation activity?}
A] തരിശുഭൂമികൾ കൃഷിസ്ഥലം ആകുന്നു [Barren lands become agricultural land]
B] ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ പുനചംക്രമണത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നു [Unused plastic materials are recycled]
C] മഴവെള്ള സംഭരണികൾ നിർമ്മിക്കുന്നു [Constructing rainwater tanks]
D] പായൽ നിറഞ്ഞ കുളങ്ങൾ മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നു [Mossy ponds are covered with soil]
10
കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിലും മലയോര മേഖലകളിലും താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഏറെ ഭീഷണിയാകുന്ന ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം? [A natural calamity that is a major threat to the people living in hilly and hilly areas?]
A] വെള്ളപ്പൊക്കം [flood]
B] വരൾച്ച [drought]
C] സുനാമി [Tsunami]
D] ഉരുൾപൊട്ടൽ [rolling]
11
താഴെ പറയുന്നതിൽ അജീവിയ ഘടകങ്ങളുടെ കൂട്ടം ഏതാണ്? [Which of the following is a group of non-living elements?]
A] പുല്ല് വായു ജലം കല്ല് [Grass Air Water Stone]
B] മരം മണ്ണ് പാറ [Wood soil rock]
C] മണ്ണിര വായു വള്ളിച്ചെടി [earthworm air creeper]
D] സൂര്യ പ്രകാശം ജലം മണ്ണ് വായു [Sunlight Water Soil Air]
12
വനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ? [Which statement regarding forest is not true?]
A] വനനശീകരണം മൂലം ജീവികൾ വംശനാശ ഭീഷണിയുടെ വക്കിലാണ്. [Species are on the verge of extinction due to deforestation.]
B] വനനശീകരണം മൂലം മഴയുടെ അളവിൽ കുറവ് വരുന്നില്ല. [Rainfall does not decrease due to deforestation.]
C] മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിൽ പ്രധാന പങ്കു വനങ്ങൾക്കാണ്. [Forests play an important role in soil conservation.]
D] വനം ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയാണ്. [A forest is an ecosystem.]

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !