അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Who is Our Neighbour? - Page 109

Mashhari
0

READ NOW

The next day Sam and Lizzy returned home after school.
‘Lizzy, come let’s go there.’ Sam dragged Lizzy to the neighbour’s house.
They reached the gate.
The gate was open.
‘Sam listen, what’s that noise?’ Lizzy said.
‘Hey… look, there….’
Sam pointed to the yard.
It was such a wonderful sight.
Sam and Lizzy walked in.

NEW WORDS

# Returned = തിരികെ വന്നു
# After school = സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ്
# Dragged = വലിച്ചു
# Open = തുറന്ന
# What's that = എന്താണത്
# Noise = ശബ്‌ദം
# Pointed = ചൂണ്ടി
# Wonderful = വിസ്മയകരം
# Sight = കാഴ്ച
# Yard = മുറ്റം

MALAYALAM MEANING

The next day Sam and Lizzy returned home after school.
അടുത്ത ദിവസം സാമും ലിസിയും സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി.
‘Lizzy, come let’s go there.’ Sam dragged Lizzy to the neighbour’s house.
‘ലിസി, വാ നമുക്ക് അവിടെ പോകാം.’ സാം ലിസിയെ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു.
They reached the gate.
അവർ ഗേറ്റിനടുത്തെത്തി.
The gate was open.
ഗേറ്റ് തുറന്നിരുന്നു.
‘Sam listen, what’s that noise?’ Lizzy said.
‘സാം കേൾക്കൂ, എന്താണ് ആ ശബ്ദം?’ ലിസി പറഞ്ഞു.
‘Hey… look, there….’
‘ഏയ്... നോക്ക്, അവിടെ….’
Sam pointed to the yard.
സാം മുറ്റത്തേക്ക് ചൂണ്ടി.
It was such a wonderful sight.
വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്.
Sam and Lizzy walked in.
സാമും ലിസിയും അകത്തേക്ക് നടന്നു.


SIMPLE QUESTIONS

1] What did Sam and Lizzy see there? [സാമും ലിസിയും അവിടെ എന്താണ് കണ്ടത്?]
They see many playing things in there. | A boy and a girl.
അവർ അവിടെ പല കളിപ്പാട്ടങ്ങളും കണ്ടു. | ഒരു ആൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും. 2] Will there be children in the yard? [മുറ്റത്ത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമോ?]
Yes / No 3] Will Sam and Lizzy go inside? [സാമും ലിസിയും അകത്തേക്ക് പോകുമോ?]
Yes, They may go inside. / No, They may not go inside.
അതെ, അവർ അകത്തേക്ക് പോയേക്കാം. / ഇല്ല, അവർ അകത്തേക്ക് പോകില്ല.
Who is Our Neighbour? - FULL CONTENT LISTS

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !