ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Word of the Day - 102

Mashhari
0
Enrich your vocabulary by studying the following word and sentences that use by the word.ഓരോ ദിവസവും ഒരു പുതിയ വാക്ക് പഠിക്കാം... ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ വാക്യവും പരിചയപ്പെടാം..കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.
SPOTS = മറുക്‌, പാട്‌ / സംഭവസ്ഥലം [a small, usually round area of colour that is differently coloured or lighter or darker than the surface around it:/ a particular area or place]
1. Which has spots, the leopard or the tiger?
2. The male bird has a red spot on its beak.
3. He had a large spot on his nose.
4. This is a favourite spot for walkers and climbers.
I won't drive around for 20 minutes looking for a parking spot.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !