ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Magic Square | മാന്ത്രികചതുരം

Mashhari
0
Construct a magic square using the numbers | താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മാന്ത്രികചതുരം നിർമ്മിക്കൂ
1054, 3390, 2806, 1638, 3098, 2514, 1930, 1346, 2222
3098 1638 1930
1054 2222 3390
2514 2806 1346
Add the numbers across, down and from corner to corner. | കളങ്ങൾ വിലങ്ങനേയും കുത്തനെയും കോണോടുകോണും കൂട്ടി നോക്കൂ...
ANSWER KEY
4150 + 1875 + 3500 = 9525
2525 + 3175 + 3825 = 9525
4850 + 4475 + 2200 = 11525
4150 + 2525 + 4850 = 11525
1875 + 3175 + 4475 = 9525
3500 + 3825 + 2200 = 9525
3500 + 3175 + 4850 = 11525
4150 + 3175 + 2200 = 9525
In this magic square, one number is incorrect. Find that number | മാന്ത്രികചതുരത്തിൽ ഒരു കളത്തിലെ സംഖ്യ മാത്രം ശരിയല്ല. ആ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കൂ...
4850
ശരിയായ സംഖ്യ
11525 - 4850 = 6675
9525 - 6675 = 2850
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !