ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Creatures in your House | വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ജീവികൾ

Mashhari
0
We keep creatures in your house too? Write the name of some animals
നാനാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പല ജീവികളെയും വളർത്താറുണ്ട്. അവയുടെ പേരുകൾ എഴുതാം
01.പശു | Cow
02. ആട് | Goat
03. എരുമ | Bufallow
04. കോഴി | Hen
05. താറാവ് | Duck
06. പ്രാവ് | Piegon
07. ലൗ ബേർഡ്സ് | Love Birds
08. പൂച്ച | Cat
09. പട്ടി | Dog
10. മുയൽ | Rabbit
11. പന്നി | Pig
12. മത്‍സ്യം | Fish
Why do we keep them?
എന്തിനൊക്കെയാണ് നാം ഈ ജീവികളെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത്?
പാലിന് | For Milk
മുട്ടയ്ക്ക് |For Egg
ഇറച്ചിക്ക് | For Meat
ഓമനിക്കാൻ [വിനോദത്തിന്] | For Pet [For Entertainment]
യാത്രയ്ക്ക് | For Travel
ജോലിക്ക് | For doing work
Tabulate names of the creatures that we feed and keep in our homes for particular needs.
For Milk For Egg For Meat For Pets
Cow Hen Buffalo Parrot
Buffalo Duck Pig Cat
Goat Kada Cock Dog
Camel Goose Duck Love Birds
Donkey Fowl Rabbit Rabbit


Fish Fish


Goat Dove
വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ജീവികളെ അവയെ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരത്തിനനുസരിച്ചു പട്ടികപ്പെടുത്താം
പാലിന് മുട്ടയ്‌ക്ക് മാംസത്തിന് കൗതുകത്തിന് [വിനോദത്തിന്]
പശു കോഴി കോഴി അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ
ആട് താറാവ് താറാവ് തത്ത
എരുമ കാട മുയൽ മുയൽ
ഒട്ടകം വാത്ത ആട് പ്രാവ്
..... ...... പോത്ത് ലൗ ബേർഡ്‌സ്
..... ...... കാട പൂച്ച
..... ...... പന്നി പട്ടി
..... ...... ........ മുയൽ
..... ...... ....... പിഗ്ഗി പന്നി

കുറിപ്പ് ;- തെറ്റുകൾ വന്നീട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം... അവ ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം തിരുത്തുന്നതാണ്.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !