LSS Examination 2022 Solved Question Paper

Mashhari
0
Kerala Education Department conducted LSS Scholarship Examination 2022 today. Those who are studying in class 4th in a recognized school in Kerala are eligible for LSS Examination. You can check out todays Questions and Answers Now.
ഒന്നാം ഭാഷ :- മലയാളം
1
മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയോട് കാട്ടുന്ന ക്രൂരതയെ കുറിച്ചാണ് ഈ കഥയിൽ വിവരിക്കുന്നത്. കാടിനെയും കാടിന്റെ അവകാശികളെയും ആക്രമിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ നിലനിൽപ്പിനെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന് കഥ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭൂമിയിൽ തുല്യാവകാശമുണ്ടെന്ന സന്ദേശം കഥ നൽകുന്നുണ്ട്.
നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു കഥയിലെ ആശയങ്ങളാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 'ഏതാണ് ആ കഥ ?
ANS:- ഞാവൽക്കാട്
2
ചില പദങ്ങൾ ചേർത്തെഴുതിയത് ശ്രദ്ധിക്കുക.
ചക്ക + കുരു = ചക്കക്കുരു
ചീറി + പാഞ്ഞു = ചീറിപ്പാഞ്ഞു
ആർത്ത് + ഇരുമ്പുക = ആർത്തിരമ്പുക
ഇതേപോലെ താഴെ കൊടുത്ത പദങ്ങൾ ചേർത്തെഴുതുക
വെള്ള + പട്ടാളം =
ANS:- വെള്ളപ്പട്ടാളം
3 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക. ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്കോർ വീതം.
3
"കള പറിച്ചൽ കളം നിറയും' എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലിന് അനുയോജ്യമായ ആശയം ഏതാണ് ? താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക.
(A) മോശം പ്രവൃത്തികൾ ഒഴിവാക്കി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മികച്ച ഫലം ലഭിക്കും
(B) നെല്ല് കൊയ്തെടുത്താൽ പത്തായം നിറയും
(C) കൃഷിക്ക് എപ്പോഴും കള പറിച്ച് കൊടുക്കണം
(D) മോശം പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ മോശം ഫലം ലഭിക്കും
ANS:- A
4
താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പദങ്ങളിൽ നിന്ന് 'മനോഹരം' എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക. (A) അഞ്ജിതം
(B) അഞ്ചിതം
(C) അജ്ഞിതം
(D) അഞ്ഛിതം
ANS:- B
5
“അകലെ വെള്ളിയരഞ്ഞാൺ പോലെ
.................................യമുനാ നദിയാണ്.
വിട്ടുപോയ ഭാഗത്ത് ചേർക്കാവുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പദം തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക.
(A) മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നതു
(B) വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നതു
(C) മഞ്ഞിൽ വിരിയുന്നതു
(D) പൊന്നിൽ വിരിയുന്നതു
ANS:- B
6
'ഹോക്കി മാന്ത്രികൻ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധ്യാൻ ചന്ദിന്റെ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പ് വായിക്കുക.
ധ്യാൻ ചന്ദ്
1905-ൽ ഓഗസ്റ്റ് 29 ന് അലഹബാദിൽ സമേശ്വർ സിങ് ശാരദാ സിങ് എന്നിവരുടെ മകനായി ധ്യാൻ ചന്ദ് ജനിച്ചു. പല സ്ഥലങ്ങളിലായി സ്കൂൾ പഠനം നടത്തിയശേഷം ഗ്വാളിയോറിലെ വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ നിന്നും ബിരുദപഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം തന്റെ പതിനേഴാം വയസിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ചേർന്നു. പട്ടാളത്തിന് അകത്തുള്ള റെജിമെന്റുകൾ തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ചിരുന്ന ധ്യാൻചന്ദിനെ ന്യൂസിലാൻഡ് പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ആർമി ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. തുടർന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടർച്ചയായി മൂന്നു തവണ ഒളിമ്പിക്സ് ഹോക്കിയിൽ സ്വർണ്ണമെഡൽ നേടിക്കൊടുത്ത ടീമുകളിലെ പ്രധാന കളിക്കാരനായി അദ്ദേഹം മാറി. 1956-ൽ രാജ്യം പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ച ധ്യാൻചന്ദ് 1979 ഡിസംബർ 3 ന് അന്തരിച്ചു.
ധ്യാൻ ചന്ദിന്റെ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പ് വായിച്ചല്ലോ. ഇനി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സൂചകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒ. എൻ. വി കുറുപ്പിന്റെ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക.
ANS:-
ENGLISH
7
Anna ran to ant Arundhati with angry face. She was crying bitterly. "What happened, may baby?" Aunt asked. She described everything to her aunt. Write the description.
[About the fat boy - about the stream - about her boats etc..]
ANS:-
7 [b]
Fill in the blanks with the opposite of the word underlined.
Pingala was honest. But the other children were ............
ANS:- Dishonest
7 [c]
"I am here not to sit. You owe me a hundred pounds in rent." Who said this?
ANS:- Mr.Boot
8
Choose the odd one from the brackets
[Watching, Peeping, Sleeping, Gazing]
ANS:- Sleeping
9
Make a meaningful word using the letters given in the box and complete the sentence.

Shoemaker uses ......................... to make the shoes.
ANS:- LEATHER
10
Rearrange the words to a meaningful sentence.
his servant / as / appointed / Ivan / him
ANS:- Ivan appointed him as his servant.
11
Read the events from the story The Lost Child. Select the one which is in the correct order. [Write A,B or C]

ANS:- B
12
Answer the riddle.
I am white in colour. My beak is long.
My neck is also long. I can stand on one leg.
My favourite food is fish. Who am I?
ANS:- Crane
പരിസരപഠനം
13 [a]
ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയുടെ വായ് ഭാഗത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു ബലൂൺ ഉറപ്പിക്കുന്നു. വീർപ്പിക്കുന്നതിനായി ബലൂണിലേക്ക് ഊതുന്നു. ബലൂണിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ?

ANS:- ബലൂൺ വീർക്കുകയില്ല
13 [b]
കുപ്പിയുടെ താഴ് വശത്തായി ചെറിയ സുഷിരമിട്ടതിന് ശേഷം പരീക്ഷണം ആവർത്തിച്ചാൽ ബലൂണിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് കാണാൻ കഴിയുക ?
ANS:- ബലൂൺ വീർക്കുന്നു
13 [c]
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ? ഇതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും
ANS:- സുഷിരം ഇടുന്നതിലൂടെ കുപ്പിയ്‌ക്കുള്ളിലെ വായു പുറത്തുപോകുന്നു. ബലൂൺ വീർപ്പിക്കുമ്പോൾ ബലൂണിന് ഉൾകൊള്ളാൻ സ്ഥലം ലഭിക്കുന്നു. കുപ്പിയ്‌ക്കുള്ളിലെ വായു തങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ബലൂണിന് വീർക്കുവാൻ സ്ഥലം ലഭിക്കുകയില്ല.
14
തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക
(A) ഇന്ത്യയുടെ പൂങ്കുയിൽ - സരോജിനി നായിഡു
(B) സഞ്ചരിക്കുന്ന ലൈബ്രറി - ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
(C) ഫോർവേർഡ് ബ്ലോക്ക് - സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
(D) സെർവെന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി - ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
ANS:- B
15
ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വിരലുകളുള്ള പക്ഷി
ANS:- താമരക്കോഴി
16
സൂചനകളിൽ നിന്നും കലാരൂപം ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എഴുതുക.
# നാട്യം, നൃത്തം, സംഗീതം എന്നിവയുടെ സമ്മേളനം.
# കേരളത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത നാടകാഭിനയ രൂപം.
# രംഗത്ത് ഒന്നിലധികം നടൻമാർ.
ANS:- കൂടിയാട്ടം
17
'തമാഷ' ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനപ്രിയ കലാരൂപമാണ് ?
(A) ഹരിയാന
(B) പഞ്ചാബ്
(C) മഹാരാഷ്ട്ര
(D) ഗുജറാത്ത്
ANS:- C
18
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ ജോഡി ഏത് ?
(A) നിർക്കോലി - കരയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ശൽക്കങ്ങൾ
(B) ആമ - തുഴയാൻ കഴിയുന്ന നീണ്ട വാൽ
(C) താറാവ് - ചർമ്മബന്ധിതമായ വിരലുകൾ
(D) തവള - ബലമേറിയ പിൻകാലുകൾ
ANS:- B
ഗണിതം
19
ഹാൾ നവീകരിക്കാൻ 99,500 രൂപ അനുവദിച്ചതിൽ 70,345 രൂപ ടൈൽ പതിക്കാനും 19,075 രൂപ ലൈറ്റും ഫാനും വാങ്ങുവാനും ചെലവഴിച്ചു. ബാക്കി വന്ന തുക കൊണ്ട് ചുമരിൽ വലിയൊരു ചിത്രവും വരച്ചു.
(a) ചുമരിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചു ?
ANS:- 10080 രൂപ
19 [b]
24 മീറ്റർ നീളവും 4 മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചുമരിലെ ചിത്രത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് ?
ANS:- 56 മീറ്റർ
19 [c]
തറയിൽ പതിക്കാനായി 398 പാക്കറ്റ് ടൈലുകൾ വാങ്ങി. ഒരു പാക്കറ്റിന് 149 രൂപയാണ് വില. എങ്കിൽ ടൈലുകൾ വാങ്ങാൻ ആകെ എത്ര രൂപ ചെലവായി.
ANS:- 59302 രൂപ
19 [d]
8 ബൾബുകളുള്ള ഒരു പാക്കറ്റിന് 984 രൂപയാണ് വില. എങ്കിൽ ഒരു ബൾബിന്റെ വിലയെത്രയാണ് ?
ANS:- 123
20
കളം പൂർത്തിയാക്കുക

ANS:- 484 [10 X 10 = 100; 14 X 14 = 196; 18 X 18 = 324; 22 X 22 = 484]
21
രാജുവിന്റെ കൈയ്യിൽ 4000 രൂപയുണ്ട്. അതിലാകെയുള്ള 100, 200, 500 രൂപാ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമാണ്. എങ്കിൽ ആകെ എത്രയെണ്ണം നോട്ടുകളുണ്ടായിരിക്കും ?
ANS:- 15 [ഓരോ നോട്ടും 5 വീതം]
22
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി പ്രകാരം 398 കുട്ടികൾക്ക് 4 കിലോഗ്രാം വീതം അരി വിതരണം ചെയ്തു. അവസാനം 4 ക്വിന്റൽ 8 കിലോഗ്രാം അരി ബാക്കിവന്നു. എങ്കിൽ, എത്ര ടൺ അരിയാണ് വിതരണത്തിന് കൊണ്ടുവന്നത് ?
(A) 2000
(B) 200
(C) 20
(D) 2
ANS:- D
23
64 കുട്ടികളുള്ള ഒരു വരിയിൽ ആശ മുമ്പിൽ നിന്ന് 48-ാ മതും അനു പിറകിൽ നിന്ന് 19-ാ മതും ആണ്. എങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ?
(A) 45
(B) 46
(C) 28
(D) 29
ANS:- തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയല്ല [ശരി ഉത്തരം 1 ആണ് ]
24
ചിത്രം നോക്കൂ.
ഒരു മാസത്തിലെ 4 ദിവസങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. താഴെ പറയുന്നവയിലേതാണ് അതിലെ തീയതികളുടെ തുകയായി വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത് ?
(A) 96
(B) 104
(C) 106
(D) 108
ANS:- C
പൊതുവിജ്ഞാനം
25
ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം : (A) രാജസ്ഥാൻ
(B) ബീഹാർ
(C) മധ്യപ്രദേശ്
(D) കേരളം
ANS:- C
26
തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ അധിവർഷം ഏത് ? (A) 2021 (B) 2022 (C) 2023 (D) 2024
ANS:- D
27
ജൂൺ - 19 വായനാദിനമായി ആചരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം : (A) പി. എൻ. പണിക്കരുടെ ജൻമദിനം (C) ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ജൻമദിനം (B) പി. എൻ. പണിക്കരുടെ ചരമദിനം (D) ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ചരമദിനം
ANS:- B
28
മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് അയയ്ക്കാൻ നടപ്പാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതി ഏത് ? (A) ഗഗൻ യാൻ (B) മംഗൾയാൻ (C) ചന്ദ്രയാൻ (D) മെസഞ്ചർ
ANS:- A
29
എവിടെയാണ് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ? (A) കണ്ണൂർ (B) വയനാട് (C) കോഴിക്കോട് (D) തൃശ്ശൂർ
ANS:- A
30
2021 - ലെ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് നേടിയതാര് ?
ANS:- സാറാ ജോസഫ്
31
പി. വി. സിന്ധു ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?
ANS:- ബാഡ്‌മിന്റൺ
32
“ഒരേ ഒരു ഭൂമി' എന്ന ആശയം ഏത് ദിനാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ANS:- 2022 പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം
33
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് = പ്രസിഡന്റ്, കോർപ്പറേഷൻ = ...............?
ANS:- മേയർ
34
ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കോവിഡ് - 19 വാക്സിൻ
ANS:- കോവാക്സിൻ
LSS Examination 2022 Solved Question | LSS 2022 Question and Answers | LSS 2022 Answer Key | LSS 2022 Solved Questions and Answers
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !