ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

TwoAnts Page 18

Mashhari
0
READ NOW
Ben and Sen are happy now.
Ben and Sen sing and dance.
Many ants join them.
NEW WORDS
# Now = ഇപ്പോൾ
# Sing = പാടുക
# Dance = നൃത്തം
# Many = ധാരാളം
# Join = ചേരുക
# Them = അവരെ
MALAYALAM MEANING
Ben and Sen are happy now.
ബെന്നിനും സെന്നിനും ഇപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്.
Ben and Sen sing and dance.
ബെന്നും സെന്നും പാടുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
Many ants join them.
ധാരാളം ഉറുമ്പുകൾ അവരോടൊപ്പം ചേരുന്നു.
SIMPLE QUESTIONS
01. Who joins Ben and Sen?
Many ants
02. What will the ants sing?
They will sing a marching song

TWO ANTS - FULL CONTENT LISTS

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !