അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

വാക്കുകൾ വേർതിരിക്കുക - നീലാകാശം

Mashhari
0
പറന്നുകിടപ്പുണ്ടാകാശം = പരന്ന് + കിടപ്പുണ്ട് + ആകാശം
അവിടെപക്ഷികണക്കെ = അവിടെ + പക്ഷി + കണക്കേ
കവിയുന്നുണ്ടേ = കവിയുന്നു + ഉണ്ടേ
ചെല്ലാമെല്ലാദിക്കിലും = ചെല്ലാം + എല്ലാ ദിക്കിലും
പാറാതെങ്ങനെയാവും = പാറാതെ + എങ്ങനെ + ആവും
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !