അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Jungle Fight - Page 85

Mashhari
0
What will the bull do?
Will the giraffe resist the attack of the bull?
Who will win?
Ok, let's see.
READ NOW
‘Come, fight with me.’ The bull shook his head and jumped forward.
‘Are you challenging me?’ The giraffe asked angrily.
‘I am the tallest. No one can beat me.’
The giraffe stepped forward.
‘Thud….’
The bull butted his horns on the giraffe.
The giraffe fell down.
He howled with pain.
NEW WORDS
- Shook = കുലുക്കി,ആട്ടി
- Challenged = വെല്ലുവിളിക്കുക
- Angrily = ദേഷ്യത്തോടെ
- Tallest = ഉയരമുള്ളത്
- Stepped forward = മുൻപോട്ട് ചുവടുവെച്ചു
- Butted = ഇടിച്ചു , കുത്തി
- Horn = കൊമ്പ്
- Howled = നിലവിളിച്ചു , ഓരിയിട്ടു
MALAYALAM MEANING
‘Come, fight with me.’ The bull shook his head and jumped forward.
'വരൂ, എന്നോട് എതിരിടൂ.' കാള തലകുലുക്കി മുൻപോട്ട് ചാടി.
‘Are you challenging me?’ The giraffe asked angrily.
''നീ എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണോ?' ജിറാഫ് ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിച്ചു.
‘I am the tallest. No one can beat me.’
'ഞാനാണ് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളവൻ, എന്നെ ആർക്കും തോൽപിക്കാൻ ആവില്ല.
The giraffe stepped forward.
ജിറാഫ് മുൻപോട്ട് ചാടി .
‘Thud….’
'ഡും..' .
The bull butted his horns on the giraffe.
കാള അവന്റെ കൊമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജിറാഫിന്റെ മേൽ കുത്തി .
The giraffe fell down.
ജിറാഫ് താഴെ വീണു .
He howled with pain.
അവൻ വേദനകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചു..
SIMPLE QUESTIONS
- How did the bull beat the giraffe?
The bull beat the giraffe by butting his horns on the giraffe.

The Jungle Fight - FULL CONTENT LISTS
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !