ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Complete the Number Wheel | സംഖ്യാചക്രം പൂർത്തിയാക്കുക [Page 63]

Mashhari
0
Fill in the missing numbers. The inner number subtracted from the outer number should be 4023.
പുറത്തെ വട്ടത്തിലെ സംഖ്യയിൽ നിന്നും അകത്തെ വട്ടത്തിലെ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 4023 കിട്ടത്തക്കവിധത്തിൽ സംഖ്യാചക്രം പൂർത്തിയാക്കുക
 1. 01. 7058 - 4023 =
 2. 02. 6104 - 4023 =
 3. 03. 7014 - 4023 =
 4. 04. 7462 - 4023 =
 5. 05. 9006 - 4023 =
 6. 06. 5011 - 4023 =
 7. 07. 8000 - 4023 =
 8. 08. 7160 - 4023 =

CHECK YOUR ANSWER

 1. 01. 7058 - 4023 = 3035
 2. 02. 6104 - 4023 = 2081
 3. 03. 7014 - 4023 = 2991
 4. 04. 7462 - 4023 = 3439
 5. 05. 9006 - 4023 = 4983
 6. 06. 5011 - 4023 = 988
 7. 07. 8000 - 4023 = 3977
 8. 08. 7160 - 4023 = 3137
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !