അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

മണിമലക്കാട്ടിലെ കുഞ്ഞനണ്ണാൻ - പാട്ട്

Mashhari
0
മണിമലക്കാട്ടിലെ കുഞ്ഞനണ്ണാൻ
ഓട്ടക്കാരനാം കുഞ്ഞനണ്ണാൻ
ചാട്ടക്കാരനാം കുഞ്ഞനണ്ണാൻ
കണ്ണും തിരുമ്മിയെഴുന്നേറ്റു

കൂടുവിട്ടു പുറത്തിറങ്ങി
ചില്ലകൾ തോറും ചാടി നടന്നു
ഒച്ച വെച്ചു ചിൽ ചിൽ ചിൽ
ചിൽ ചിൽ ചിൽ

ആനമൂപ്പൻ വരണുണ്ടേ
വമ്പൻ കൊമ്പൻ വരണുണ്ടേ
കാതുകളാട്ടി കൊമ്പു കുലുക്കി
കരിമല പോലെ വരുന്നുണ്ടേ!

കുഞ്ഞനണ്ണാൻ ഓടി നടന്നു
ഒച്ച വെച്ചു ചിൽ ചിൽ ചിൽ
ചിൽ ചിൽ ചിൽ

ആന മൂപ്പനു കോപം വന്നു
ആന മൂപ്പൻ മരം കുലുക്കി!
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !