ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

The Fat Cat - Page 57

Mashhari
0
READ NOW
‘This is the rat’s mat’, says the hat.
‘So what?’ the fat cat asks.
‘Get off’, says the hat.
‘No rat, bat or hat can move me off the mat.
I will lie on the mat,’ says the cat.
The hat, the bat and the rat together says, ' Let's see'.
NEW WORDS

- Move = നീക്കുക
- Lie = കിടക്കുക
MALAYALAM MEANING

‘This is the rat’s mat’, says the hat.
'ഇത് എലിയുടെ പായയാണ്' തൊപ്പി പറഞ്ഞു.
‘So what?’ the fat cat asks.
'അതിനെന്താ?' തടിയൻ പൂച്ച ചോദിച്ചു.
‘Get off’, says the hat.
''എണീറ്റുമാറ്', ബാറ്റ് പറഞ്ഞു.
‘No rat, bat or hat can move me off the mat.
'ഇല്ല, എലിക്കോ ബാറ്റിനോ തൊപ്പിക്കൂ പായയിൽ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല.
I will lie on the mat,’ says the cat.
ഞാൻ പായയിൽ തന്നെ കിടക്കും,' പൂച്ച പറഞ്ഞു.
The hat, the bat and the rat together says, ' Let's see'.
'നമ്മുക്ക് നോക്കാം', തൊപ്പിയും ബാറ്റും എലിയും പറഞ്ഞു.
SIMPLE QUESTIONS

01. Who come with the rat and bat?
Hat
02. What does the hat say?
This is the rat’s mat, Get off
03. Is the cat ready to move now?
No
04. What does the cat say?
No rat, bat or hat can move me off the mat, I will lie here.

FIRST BELL CLASS Related with this Page The Fat Cat - FULL CONTENT LISTS
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !