ചൊല്ലാം രസിക്കാം

Mashhari
0
താതിനന്തം... താതിനന്തം... താതിനന്തം തെയ്യത്താര
താതിനന്തം... താതിനന്തം... താതിനന്തം തെയ്യത്താര
അരികറുക ചെറുകറുക ജീരക ചെമ്പാവ്
വിത്തെല്ലാം വാരി പാകണ് (താതിനന്തം...)
തള്ളാഞാറ് നിൽക്കേ പിള്ളാഞാറ് പറിക്കണ്
പറിക്കുന്നേ ഞാറ് പറിക്കുന്നേ
പിടിക്കാറെല്ലാം കെട്ടി എറിയണ് (താതിനന്തം...)
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !