ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Find it | കണ്ടെത്താം

Mashhari
0
Let's add three number across = 8 + 1 + 6 =
And three numbers doen = 6 + 7 + 2 =
Add other numbers like this. What do you see?
കളങ്ങളിൽ നേരെയും കുത്തനെയും വരുന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടിനോക്കാം
8 + 1 + 6 =
6 + 7 + 2 =
ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും കൂട്ടി നോക്കൂ...എന്തു കണ്ടെത്തി?
Total of Numbers across, Down and Corner to Corner is 15.
നേരെയും കുത്തനെയും കോണോടുകോണും കൂട്ടിയാൽ ഉത്തരം 15 ആണ്.
മാന്ത്രികചതുരത്തെ കൂടുതൽ അറിയാം | Let's Learn about Magic Square
താഴെ കാണുന്ന മാന്ത്രിക ചതുരങ്ങളുടെ തുക കണ്ടെത്തുക [Find the total sum of the following square.]
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !