Second Term Examination Time Table 2022

Banyan tree and Soil | ആൽമരവും മണ്ണും

Share it:

RELATED POSTS


ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജീവികളെ നിരീക്ഷിച്ചു എഴുതാം
മണ്ണിൽ വസിക്കുന്നവ മരത്തിൽ വസിക്കുന്നവ
ചിതൽ
ഉറുമ്പ്
ഉറുമ്പ്
പാമ്പ്
ചിലന്തി
കാക്ക
ആന
ചിലയിനം ചെടികൾ
ആട്
വവ്വാൽ
പുല്ല്
വള്ളിച്ചെടികൾ
Animals that dwells in soil Animals that dwells on trees
Ant Snake
Spider Ant
Elephant Some types of plants
Goat Bat
Grass Climbers
White ant
Crow

ജീവികൾക്ക് ആൽമരം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ
# വാസസ്ഥലത്തിന്
# ആഹാരം ലഭിക്കുന്നതിന്
# സംരക്ഷണത്തിന്
# ശുദ്ധവായു ലഭിക്കാൻ
# തണൽ ലഭിക്കുന്നതിന്
# ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ

The benefits of Banyan trees for animals
# For shelter
# For food
# For protection
# For air purification
# For shade
# For protection from predators

മരങ്ങൾ ജീവികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ?
# വാസസ്ഥലത്തിന്
# ആഹാരം ലഭിക്കുന്നതിന്
# സംരക്ഷണത്തിന്
# ശുദ്ധവായു ലഭിക്കാൻ
# തണൽ ലഭിക്കുന്നതിന്
# ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ

The benefits of trees for animals
# For shelter
# For food
# For protection
# For air purification
# For shade
# For protection from predators

Share it:

EVS4 U1Post A Comment:

0 comments: