അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

കണ്ടെത്താം എഴുതാം - കുടയില്ലാത്തവർ (Mal4U1)

Share it:

RELATED POSTS

കുടയില്ലാത്തവർ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ Page 19-ൽ വരുന്നതായ കണ്ടെത്താം എഴുതാം എന്ന പ്രവർത്തനം.
"വേനൽക്കിനാക്കൾ കരിഞ്ഞേ പോയ്"- എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം കവിയുടെ വേനൽക്കിനാക്കൾ?
വേനൽക്കാലം കുട്ടികൾക്ക് അവധിക്കാലമാണ്. അണ്ണാറക്കണ്ണനോട് കിന്നാരം പറഞ്ഞും മാവിൻചോട്ടിലും നിന്നും പെറുക്കിയ മാങ്ങ കടിച്ചുകൊണ്ട് തൊടിയിൽ നടന്നത്, മണ്ണപ്പം ചുട്ടു കളിച്ചത്. കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് ഊഞ്ഞാലാടിയും കളിച്ചും നടന്നത്. ഇങ്ങനെ ധാരാളം സന്തോഷങ്ങളാണ് കവിയുടെ വേനൽക്കിനാക്കൾ

"കുതിരുന്നു ഞാൻ ആ മഴയിലല്ലാ, ഒരു കുഞ്ഞുപെങ്ങൾതൻ സ്‌നേഹവായ്പിൽ' - കുഞ്ഞുപെങ്ങളുടെ സ്‌നേഹവായ്പിൽ കുതിർന്നു എന്ന് കവി പറഞ്ഞതെന്തുകൊണ്ടാവാം?
കുട്ടിക്കാലത്ത് മഴ നനഞ്ഞ് പള്ളിക്കൂടത്തിലേയ്‌ക്ക് പോയ തന്നെ തന്റെ കുടയിൽ ചേർത്തു നിർത്തി മഴ നനയാതെ സ്കൂളിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയ കൊച്ചുപെങ്ങൾ സ്‌നേഹത്തിന്റെ പെരുമഴയാണ് കവിയ്‌ക്ക് നൽകിയത്. ആരുമില്ലാത്ത തന്നോട് കാണിച്ച ആ വലിയ സ്‌നേഹം കവിയുടെ മനസിനെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുപെങ്ങളുടെ സ്‌നേഹവായ്പിൽ കുതിർന്നു എന്ന് കവി പറഞ്ഞത്.
Share it:

MAL4 U1Post A Comment:

0 comments: