ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Class 2 Teacher's Note 3 June 2021

Mashhari
0
ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനു ശേഷം കുട്ടികളുമായുള്ള ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നതിനായി കാസർഗോട്ടെ AJBS Yelkana യിലെ അധ്യാപകനായ ശ്രീ.ജോസ് പ്രസാദ് സാർ എഴുതി തയാറാക്കുന്ന 'ടീച്ചേഴ്സ് നോട്ട് '. കേരളത്തിലെ രണ്ടാം ക്‌ളാസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അന്നന്നു പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നോക്കക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാനും സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.
03/06/2021 TEACHER'S NOTE Std 2. English - 1
I think all of you have watched and enjoyed today's English class.
Nisha miss started the class with some wake up activities. Then she taught an Action song.
 
Action Song
Shake your body
Shake your body
Shake shake shake
Shake your body

Shake your hands
Shake your hands
Shake shake shake
Shake your hands

Shake your shoulders
Shake your shoulders
Shake shake shake
Shake your shoulders

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

Turn around
Turn around
Shake your body
And turn around

Please add more lines to this song, sing, enjoy and send the video to our group. (ഈ പാട്ടിന് വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അയയ്ക്കുക, കഴിയുമെങ്കിൽ പാടുന്ന വീഡിയോയും.)
Miss introduced us a boy, Akku, he is a good artist. We watched one of his paintings, a kid, top of a ladder watching a 'wonder world'.

Wonder World
Wonder World
Wonder World
(അത്ഭുത ലോകം) 
Miss lead all of us to the beautiful wonder world.
Three playhouses, rainbow, colourful balloons and many more interesting things were there.
Then came an ant, a chick, a duckling and a baby elephant. All were your friends in first standard.
We are in a wonder world
Wonder world, wonder world!

Imagine, you have a playhouse, and you are enjoying there with your friend. Your friend has -
Two big ears
Long trunk
He is big and fat.
Guess who? Yes, he is a baby elephant.
Make your own Playhouse
(നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കളിവീട് നിർമിക്കൂ )

Miss taught us how to make a beautiful playhouse using hard paper and two pieces of colour paper. You can use old invitation cards.
Fix your playhouse in a hardboard and fix your favourite friend in it.
Then take a video to show it everyone.
You can say -
I am ----------.
This is my playhouse.
This is my friend -----------.
He is very cute.

You can add more sentences. ( നിങ്ങൾ നിർമിച്ച കളിവീട് കാണിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വീഡിയോ എടുത്ത് അയയ്ക്കുക.)
We heard someone speaking from the wonder world. Who was that? Let's wait until next class.
Please share your song and playhouse before 11 am tomorrow.
Wish you all successful learning.
Your Class Teacher

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !