അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

Transfer Application Through Sampoorna Site

Share it:

RELATED POSTS

ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനുളള (TC) അപേക്ഷക്ക് www.sampoorna.kite.kerala.gov.in ല്‍ പ്രവേശിച്ച്, Online Transfer Certificate എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക് ചെയ്യുക. ചുവടെ കാണുന്ന പേജ് തുറന്ന് വരും.
ഈ പേജിലെ Apply Online എന്ന ടാബില്‍ ക്ലിക് ചെയ്താല്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ടി സി ക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കുന്നതിനുള്ള ജാലകം തുറന്ന് വരും. ഈ ജാലകത്തില്‍ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് അപേക്ഷ (Submit ക്ലിക് ചെയ്ത് ) സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ് .
അപേക്ഷയുടെ തല്‍സ്ഥിതി അറിയാന്‍ ഹോം പേജിലെ Application Status എന്ന ടാബില്‍ ക്ലിക് ചെയ്ത് റഫെറന്‍സ് നമ്പരും മൊബൈല്‍ നമ്പരും നല്‍കി സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ മതിയാകും.
Picture 1 :- ന‍ടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു Picture 2 :- ടി സി പുതിയ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് അയച്ചു
പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ നിരസിച്ചു.
Click here to submit new application എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക് ചെയ്ത് മറ്റൊരു വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കാം


Share it:

SampoornaPost A Comment:

0 comments: