അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

പോസ്റ്റോഫീസ്

Mashhari
0
ഋഷിജിത്തും കണ്മണിയും കൂടി ഏതോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുൻപിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾ പോയീട്ടുണ്ടോ? അവിടെ നമ്മുക്ക് എന്തെല്ലാം കാണാം?

ഒരു പൊതു സ്ഥാപനമാണ് പോസ്റ്റോഫീസ്. പോസ്‌റ്റോഫീസിൽ പോസ്റ്റ്‌മാസ്റ്ററും, പോസ്റ്റ്മാനും ഉണ്ട്. പോസ്റ്റുമാൻ കത്തുകളും മറ്റും വീട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഇൻലന്റ്, സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു. പണം നിക്ഷേപിക്കാനും അയയ്ക്കാനും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകാറുണ്ട്.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !