അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

വിമാനത്തിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച

Share it:

RELATED POSTS

ലൈല തോണി മാറി വിമാനമായ കാലിവണ്ടിയിൽ കയറി ആകാശത്തിലേക്ക് പറന്നു. ആകാശത്തുനിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ എന്തെല്ലാം കാഴ്ചകളാണ് കണ്ടിരിക്കുക? ഒന്നെഴുതി നോക്കിയാലോ?
# വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും തീപ്പട്ടികൂടുകൾ പോലെ.
# വലിയ മരങ്ങൾ ചെറിയ പുല്ലുകൾ കണക്കെ കാണപ്പെട്ടു.
# വലിയ കപ്പൽ ചെറിയ പായ്‌വഞ്ചിയുടെ വലിപ്പം.
# ആളുകൾ ഉറുമ്പുകൾ കണക്കെ ചെറുത്.
# മൃഗങ്ങൾക്കും അത്ര തന്നെ വലുപ്പം.
# വലിയ മലകൾ മൺകൂനകൾ പോലെ.
# ട്രെയിനുകൾ ഓടുന്നത് കണ്ടാൽ അട്ട ഇഴയുന്നതുപോലെ.
Share it:

MAL1 U8Post A Comment:

0 comments: