അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

LSS Study Material (Malayalam Study Notes)

Mashhari
1
ഈ വർഷത്തെ LSS പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്കായി തിരൂർ Block Resource Center (BRC) യുടെ സഹകരണത്തോടെ Primary HM Forum, Tirur തയ്യാറാക്കിയ - "ദിശ 2021" ഗണിത പാഠങ്ങളുടെ നോട്സ് , ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എന്നിവ കാണാം.. ഈ ഫയൽ ഡോൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഈ പോസ്റ്റിന്റെ അവസാന ഭാഗം സന്ദർശിക്കുക.

Post a Comment

1Comments

Post a Comment

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !