അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Mappilapattu and Vadakkanpattu

Mashhari
0
Mappilapattu
Mappila pattu or Mappila songs are rhythmic songs popular among the Muslim community of northern Kerala.These songs are a blend of Kerala’s folk songs and Arabic musical tradition. Moinkutty Vaidyar the most popular poet in ‘Arabi-Malayalam’ popularised the Mappilappattu in Kerala.
Vadakkanpattu

Vadakkanpattu are the songs describing the heroic deeds of Thacholi Othenan , Aromal chekavar ,Unniyarcha etc.Vadakkan Pattukal is a collection of Malayalam Ballads (വീരഗാഥ.) Almost all these ballads show strong connections with Kalaripayattu.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !