അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

കളിയും കാര്യവും (Malayalam Unit 3 Class 3)

Mashhari
0

കളിയും കാര്യവും എന്ന യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകൾ അവയുടെ ലിങ്കുകൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു. 
പട്ടം 
വായിക്കാം കണ്ടെത്താം 
പറയാം പറയാം 
ഇഷ്ടപ്പെട്ടതേത് 
സംഭാഷണം എഴുതാം 
ഡയറി എഴുതാം 
പദങ്ങൾ കണ്ടെത്താം 
ഉറക്കെ വായിക്കാം 
പട്ടം നിർമ്മിക്കാം 
സങ്കൽപ്പിച്ചെഴുതാം 
വാക്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം 
എലിയും പൂച്ചയും 
പദശേഖരം 
വരികൾ കണ്ടെത്താം 
ഉത്തരം കണ്ടെത്താം 
സംഭാഷണം എഴുതാം കഥ തുടരാം 
എത്രയെത്ര കഥകൾ 
ഈണം നൽകാം ചൊല്ലി രസിക്കാം 
ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കഥ 
ശേഖരിക്കാം 
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !