അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

ചങ്ങാതിത്തത്ത - ള്ള

Mashhari
0
ചങ്ങാതിതത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ?
# വെള്ളി 
# വള്ളി
# വള്ളം 
# വെള്ളം  
# കള്ളം 
# കള്ളൻ 
# തള്ളി 
# തുള്ളി 

വായിക്കാം 
# അമ്മു കലി തുള്ളി.
# അമ്മു വെള്ളി വള വാങ്ങി.
# അമ്മു തുള്ളിക്കളിച്ചു.
# അമ്മു വെള്ളം കുടിച്ചു.
# അമ്മു വള്ളി വലിച്ചു.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !