ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Teacher's Note 12 November 2020

Mashhari
0
ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനു ശേഷം കുട്ടികളുമായുള്ള ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നതിനായി കാസർഗോട്ടെ AJBS Yelkana യിലെ അധ്യാപകനായ ശ്രീ.ജോസ് പ്രസാദ് സാർ എഴുതി തയാറാക്കുന്ന 'ടീച്ചേഴ്സ് നോട്ട് ' ഇന്ന് മുതൽ ഈ ബ്ലോഗിൽ ലഭ്യമാകുന്നു. കേരളത്തിലെ രണ്ടാം ക്‌ളാസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അന്നന്നു പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നോക്കക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാനും സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.
12/11/2020 English - 30.
The Mother Tree
Akash sir came with Jibru monkey today. He is from the forest. Tree is his home.
There was a picture of big tree in our class. Sir pasted some pictures and sentences there.

Read the sentences 🌲
A monkey is on the branch of the tree.
A squirrel is on the tree.
A worm is on the leaf of the tree.
A nest is on the branch of the tree.
A  parrot is on the branch of the tree.
The tree is the home of many creatures. Isn't it?

My Leaf Album
Let's try to make a leaf album. Collect different kinds of leaves. Keep the leaves in an old book for one week. Then we can fix it in our leaf album. It will be a good entertainment for you. And you will get familiar with many types of plants.

Passage (page 53)
Fire... ! Fire... ! Everywhere !
It will swallow everything.
Oh, my little children !
They can't fly.... !
How can I save my children?
Mother sparrow cried aloud.
She rushed towards the neem tree.

The thoughts of our mother sparrow are in the passage. Fire is everywhere and she is afraid about her children.

Spot the words and underline
Swallow = വിഴുങ്ങുക
Cried = കരഞ്ഞു
Aloud = ഉച്ചത്തിൽ
Rushed = തിടുക്കത്തിൽ പോയി, പാഞ്ഞു

There is an activity in page 63 to complete. Join picture and suitable sentence with lines. Then draw a creature and write a sentence about it. And never forget to make a leaf album. You can take two weeks for complete it.

Your Class Teacher

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !