ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

First Bell STD 2 October 15 തുടർപ്രവർത്തനം and Worksheets

Mashhari
0
ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസ് കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാവർക്കും ക്‌ളാസ് ഇഷ്ടമായോ? എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലോ? തയാറാണോ എല്ലാവരും?

Add More Lines
It's magic It's magic
What do you want from me?
Oh Oh Oh Oh Oh Oh
An ice cream? An orange?
An apple? An umbrella?
It's magic It's magic
What do you want from me?
Oh Oh Oh Oh Oh Oh
........................................
........................................
It's magic It's magic
What do you want from me?
Oh Oh Oh Oh Oh Oh
........................................
........................................

Draw the picture of a tree with a nest.
Tree tree tree.
There is a tree.
There is a tree with a nest.
Nest nest nest.
There is a nest.
There is a nest with some birds.
Birds birds birds
There are some birds.
They are talking to the tree.

Complete the dialogue between Neem tree and Birds
Neem tree :- Why are you crying?
Birds :- ______________________
Neem tree :- ______________________
Birds :- ______________________

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !