അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Find the friend (ചങ്ങാതി ആര്?)

Mashhari
0
ചന്തു കുറുക്കൻ, മിട്ടു മുയൽ, കുഞ്ചു കുരങ്ങൻ, കിങ്ങിണി മാൻ എന്നിവർ തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ ആരാണെന്നറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. താഴെ അവരുടെ കൂട്ടുകാർ ഒരു ബോർഡും പിടിച്ചു നില്കുന്നത് കണ്ടോ? മണിയൻ ആന, കിട്ടൻ ജിറാഫ്, മീനു പക്ഷി, കാത്തു ആമ എന്നിവരിൽ ആരാണ് ഇവരുടെ കൂട്ടുക്കാർ? ഇവരെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ മക്കളേ?

Answers
3 + 2 =    IIIII
7 - 3 =     IIIIIII
4 + 3 =    IIIIIII
8 - 5 =     IIIIIIII
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !