ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

First Bell STD 2 October 22 തുടർപ്രവർത്തനം and Worksheets

Mashhari
0
ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസ് കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാവർക്കും ക്‌ളാസ് ഇഷ്ടമായോ? എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലോ? തയാറാണോ എല്ലാവരും?
Activity - 1
Read the following (Text Book Page Number 49)
‘I am hungry.’
‘Me too... me too....’
The little sparrows cried together.
‘I am going to fetch some fruits,’ Mother sparrow said.
‘Neem tree...! Neem tree...!
My children are alone. I may be late.
Please take care of my children,’ she requested.
‘Oh sure, I’ll take care of them.’
The neem tree nodded its branches.

Activity - 2
Underline those words that you should not understand and write those words to your notebook.

Activity - 3
Write the following conversation in your My English Word Book
Mother sparrow :- Neem tree...! Neem tree...! My children are alone. I may be late. Please take care of my children.
Neem Tree :- Oh sure, I’ll take care of them.

Activity - 4 (Add More Lines...)
Mummy Mummy 
We are hungry
Can you give us anything to eat?
Oh my naughty sweety birds
I will give you anything to eat.

Mummy Mummy 
We are hungry
Can you give us an apple to eat?
Oh my naughty sweety birds
I will give you anything to eat.

Mummy Mummy 
We are hungry
Can you give us an orange to eat?
Oh my naughty sweety birds
I will give you anything to eat.

Mummy Mummy 
We are hungry
Can you give us some grapes to eat?
Oh my naughty sweety birds
I will give you anything to eat.

Mummy Mummy 
We are hungry
Can you give us ................... to eat?
Oh my naughty sweety birds
I will give you anything to eat.

Mummy Mummy 
We are hungry
......................................................
......................................................
......................................................

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !