അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

അക്കരെയുള്ളൊരു അമ്മുക്കുട്ടി .....

Mashhari
0
പൂമ്പാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ പാട്ട് പാടിയാലോ കൂട്ടുകാരെ..
അക്കരെയുള്ളൊരു അമ്മുക്കുട്ടി 
അരികിൽ വന്നൊരു അമ്മുക്കുട്ടി 
അഴകാർന്നുള്ളൊരു അമ്മുക്കുട്ടി
അമ്പിളി പോലൊരു അമ്മുക്കുട്ടി

അക്കരെയുള്ളൊരു അമ്മുക്കുട്ടി 
അരികിൽ വന്നൊരു അമ്മുക്കുട്ടി 
അഴകാർന്നുള്ളൊരു അമ്മുക്കുട്ടി
അമ്പിളി പോലൊരു അമ്മുക്കുട്ടി

അക്കരെയുള്ളൊരു അമ്മുക്കുട്ടി 
അരികിൽ വന്നൊരു അമ്മുക്കുട്ടി 
അഴകാർന്നുള്ളൊരു അമ്മുക്കുട്ടി
അമ്പിളി പോലൊരു അമ്മുക്കുട്ടി

ചാഞ്ഞു പറക്കും ചരിഞ്ഞു പറക്കും 
ചങ്ങാതിയെന്നുടെ അമ്മുക്കുട്ടി 
ചങ്ങാതിയെന്നുടെ അമ്മുക്കുട്ടി 

ചാഞ്ഞു പറക്കും ചരിഞ്ഞു പറക്കും 
ചങ്ങാതിയെന്നുടെ അമ്മുക്കുട്ടി 
ചങ്ങാതിയെന്നുടെ അമ്മുക്കുട്ടി 

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !