ഏലഞ്ചേലഞ്ചോ

Mashhari
0
ഏലഞ്ചേലഞ്ചോ 
ഏലഞ്ചും കൈതോല 
എന്തിൻ ചോടാണ് 
ചോടുകെട്ടിപ്പോകണത്? 
തേങ്ങാച്ചോടാണ് ചോടുകെട്ടിപ്പോകണത് 
ഏലഞ്ചേലഞ്ചോ 
ഏലഞ്ചും കൈതോല 
എന്തിൻ ചോടാണ് 
ചോടുകെട്ടിപ്പോകണത്? 
ചക്കച്ചോടാണ് ചോടുകെട്ടിപ്പോകണത്.
ഏലഞ്ചേലഞ്ചോ 
ഏലഞ്ചും കൈതോല 
എന്തിൻ ചോടാണ് 
ചോടുകെട്ടിപ്പോകണത്? 
ചേനച്ചോടാണ് ചോടുകെട്ടിപ്പോകണത്.
വ്യത്യസ്തമായ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുടെയും ചോട് ചേർത്ത് പാടാം...

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !