അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Number 8

Mashhari
0
മുകളിൽ കാണുന്ന ചിത്രത്തിലെ എട്ടുകാലിക്ക് എത്ര കാലുകളാണ് ഉള്ളത്?
എട്ട് / Eight 
എട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഈച്ചയെ വരച്ചാലോ? താഴെയുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഈച്ചയെ വരച്ചു പൂർത്തിയാക്കൂ..
എട്ടുകാലിച്ചേട്ടനുണ്ട്
എട്ടുകാല് കൂട്ടരെ

കട്ടുറുമ്പിൻ കൂട്ടിലുണ്ടേ
എട്ടുറുമ്പ് കൂട്ടരെ

കാട്ടിലുള്ള കൂട്ടിലുണ്ട്
എട്ടു മുട്ട കൂട്ടരെ

കുട്ടികൾ തൻ കൈയിലുണ്ട്
എട്ടു പട്ടം കൂട്ടരെ

എട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ട് കേൾക്കാം പഠിക്കാം..
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !