അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

Digital Portfolio എങ്ങനെ തയാറാക്കാം

Share it:

RELATED POSTS

First Bell Class പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികൾ അയച്ചു തരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങൾ ഡിജിറ്റൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ യിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും വളരെ കുറഞ്ഞ size ലേക്ക് മാറ്റുന്നത് വഴി സൂക്ഷിക്കാനും എളുപ്പമാണ് .ഡിജിറ്റൽ പോർട്ട് ഫോളിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതോടെ നമ്മുടെ ഗ്യാലറി ഫ്രീ ആകുന്നു.താഴെ കൊടുത്ത് വീഡിയോകൾ കാണുക.നമ്മുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതി സ്വീകരിക്കു മെച്ചപ്പെടുത്തിയ രീതി സ്വയം വികസിപ്പിക്കാം.പല തരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കെ.വി സെയത് ഹാഷിം സാർ.
ഡിജിറ്റൽ പോർട്ട് ഫോളിയോ സാധ്യതകൾ
1. കുട്ടികൾ അയക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ pdf  രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി
ഡിജിറ്റൽ പോർട്ട് ഫോളിയിലേക്ക്
2. കുട്ടികൾ അയക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ച്ആകർഷകമായി വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്രമീകരിച്ച് ഡിജിറ്റൽ പോർട്ട് ഫോളിയോയിലേക്ക് മാറ്റാം.
3. ഓഡിയോ, വിഡിയോ , കുട്ടിയുടെ മറ്റു പഠന സാമഗ്രികകൾ ഡിജിറ്റൽ പോർട്ട് ഫോളിയയിൽ ക്രമീകരിക്കാം.
4. കുട്ടികളുടെ വർക്ക് ( ചിത്രം ,ആശംസകാർഡ്',നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവ കൊളാഷ് രൂപത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ പോർട്ട് ഫോളിയിലേക്ക്.
5. വാട്സപ്പിൽ കുട്ടികൾ അയക്കുന്ന നോട്ട്സ് ടിക് ചെയ്യാനും തിരുത്തി കൊടുക്കാനും കഴിയും
6. വാട്സപ്പിലെപ്രധാന ചാറ്റുകൾ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം
7. സ്കൂൾ മാഗസിനുകൾ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലാക്കാം
കടപ്പാട്:- കെ.വി സെയത് ഹാഷിം ( A.M.U.P.School, മലപ്പുറം)
Share it:


Post A Comment:

0 comments: