അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

കണ്ടെത്താം എഴുതാം - സ്നേഹം താൻ ശക്തി

Share it:

RELATED POSTS

സ്നേഹം താൻ ശക്തി എന്ന പാഠഭാഗത്ത് വരുന്ന കണ്ടെത്താം എഴുതാം എന്ന പ്രവർത്തനം.
01. 'ചേട്ടാ ഇത് വെറുമൊരു മൈനയല്ല.' എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ലൈല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്?
ലൈലയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഉണങ്ങി മുരടിച്ച ഇലകളുള്ള മാവിൽ കൊമ്പിൽ പാട്ടുപാടി  മൈന വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾത്തന്നെ പഴയ ഇലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പുതിയ ഇലകളും പൂക്കളും മാവിലാകെ നിറഞ്ഞു. ഇതു കണ്ടാണ് അത് വെറുമൊരു മൈനയല്ല എന്ന് ലൈല പറഞ്ഞത്.
02. മൈനയുടെ പാട്ട് കുട്ടികൾ ഏറ്റുപാടിയപ്പോൾ ചുറ്റുപാടിനുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്?
മൈനയുടെ പാട്ട് കുട്ടികൾ ഏറ്റുപാടി. അവർ എവിടെയെല്ലാം നിന്ന് ആ പാട്ട് പാടിയോ അവിടെയെല്ലാം മണവും തേനും ഭംഗിയുമുള്ള പൂക്കൾ ഓരോ ചെടികളിലും ഉണ്ടായി.
Share it:

MAL4 U1Post A Comment:

0 comments: