അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

മാറ്റിയെഴുതാം - സ്നേഹം താൻ ശക്തി

Share it:

RELATED POSTS

സ്നേഹം താൻ ശക്തി എന്ന പാഠഭാഗത്ത് വരുന്ന മാറ്റിയെഴുതാം എന്ന പ്രവർത്തനം.
അടിവരയിട്ട പദങ്ങൾ അർത്ഥവ്യത്യാസം വരാതെ വാക്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു ചേർത്ത് വാക്യം മാറ്റിയെഴുതാം...
1. ഒരിക്കലും ഒരു പക്ഷി പേടിയില്ലാതെ ഇത്ര അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടൻ കണ്ടില്ല.
ഒരു പക്ഷി പേടിയില്ലാതെ ഇത്ര അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടൻ ഒരിക്കലും കണ്ടില്ല.
2. അവർ കളിക്കുകയാണ് മുറ്റത്ത്.
അവർ മുറ്റത്ത് കളിക്കുകയാണ്.
3. അവനു തോന്നി പതുക്കെ അടുത്തു ചെന്നാൽ അതിനെ കൈയിലെടുക്കാമെന്ന്.
പതുക്കെ അടുത്തു ചെന്നാൽ അതിനെ കൈയിലെടുക്കാമെന്ന് അവനു തോന്നി.
Share it:

MAL4 U1Post A Comment:

0 comments: