അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

വാക്കുകളും വാക്യങ്ങളും എഴുതാം..

Mashhari
0
# തിരി 
# ഗീത 
# ഗീതം 
# പത 
# പാത 
# താര 
# രഥം 
# ജാഥ 
# കഥ 
# നിധി 
# ധാര 
# ധര 
# ദാനം 
# ഗദ 
# പാദം 
# പഥം 
കണ്ടെത്തിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം..
# ഗീത തിരി തെറുത്തു.
# ഗീത പത പറത്തി.
# രഥം പാതയിലൂടെ ഓടിപ്പോയി.
# താര ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തു.
# താര നിധി കണ്ടെത്തി.
# താര ദാനം ചെയ്തു.
# യദു കഥ പറഞ്ഞു.
# ഗീത പാദത്തിൽ പാദസരം അണിഞ്ഞു.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !