അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

പാഠത്തിലുള്ളതുപോലെ ആശയങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതാം

Mashhari
0
പാഠത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ ആശയം ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതാം 
നഗരത്തിരക്കിലൂടെ കാർ നീങ്ങി.
മുത്തശ്ശിക്ക് സന്തോഷമായി 
യാത്രയ്ക്ക് തയാറായി.
ഗ്രാമത്തിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു.
ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം.....
യാത്രയ്ക്ക് തയാറായി.
നഗരത്തിരക്കിലൂടെ കാർ നീങ്ങി.
ഗ്രാമത്തിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു.
മുത്തശ്ശിക്ക് സന്തോഷമായി 

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !