അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

വെണ്ണക്കണ്ണൻ - Video

Share it:

RELATED POSTS

ചെറുശ്ശേരി രചിച്ച കൃഷ്ണഗാഥയിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ചെറു ഭാഗമാണ് പാഠഭാഗത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
പഠനനേട്ടം :- കവിത ഈണത്തിലും താളത്തിലും ചൊല്ലുന്നു. ഉച്ചാരണശുദ്ധി, ഒഴുക്ക്, ആവശ്യമായ ഭാവവ്യതിയാനം എന്നിവയിലൂടെ വായിക്കുന്നു. അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവാത്സല്യത്തിൻറെ മാധുര്യം ഉൾകൊള്ളുന്നു. തെറ്റുകൂടാതെ ഉചിതമായ വ്യവഹാരരൂപങ്ങൾ (കുറിപ്പ്, കവിത) തയ്യാറാക്കുന്നു.
 
അമൃതം - വെണ്ണക്കണ്ണൻ - Mp3 Music  
Share it:

MAL4 U1Post A Comment:

0 comments: