അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

വെണ്ണക്കണ്ണൻ - Video

Mashhari
0
ചെറുശ്ശേരി രചിച്ച കൃഷ്ണഗാഥയിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ചെറു ഭാഗമാണ് പാഠഭാഗത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
പഠനനേട്ടം :- കവിത ഈണത്തിലും താളത്തിലും ചൊല്ലുന്നു. ഉച്ചാരണശുദ്ധി, ഒഴുക്ക്, ആവശ്യമായ ഭാവവ്യതിയാനം എന്നിവയിലൂടെ വായിക്കുന്നു. അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവാത്സല്യത്തിൻറെ മാധുര്യം ഉൾകൊള്ളുന്നു. തെറ്റുകൂടാതെ ഉചിതമായ വ്യവഹാരരൂപങ്ങൾ (കുറിപ്പ്, കവിത) തയ്യാറാക്കുന്നു.
 
അമൃതം - വെണ്ണക്കണ്ണൻ - Mp3 Music  
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !