ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Bruno, the Puppy - Page 8

Mashhari
0
‘Bruno, go and fetch the ball!’ Sachin called out to his puppy.
Bruno rushed towards the ball. He came back with the ball.
He wagged his tail.
‘Well done Bruno! You are my best friend. Come, let's go.’Sachin hugged Bruno.
MALAYALAM MEANING
സച്ചിനും ബ്രൂണോയും പന്തു കളിക്കുകയാണ്. സച്ചിൻ പന്ത് എറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു:
''ബ്രൂണോ പോയി പന്ത് തിരികെ കൊണ്ടു വരൂ.''
ബ്രൂണോ പന്ത് തിരികെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു.
സച്ചിൻ അവനെ അഭിനന്ദിച്ചു.
''വെൽ ഡൺ ബ്രൂണോ, നീ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്.''
അവൻ വാലാട്ടി. സച്ചിൻ ബ്രൂണോയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു.
NEW WORDS
Fetch = Go and then bring back പതിരികെ കൊണ്ടുവരിക
Called out =വിളിച്ചുപറഞ്ഞു Command in a loud voice
Rushed = കുതിച്ചു പാഞ്ഞു Move fast
Wagged = ആട്ടി
Hugged = കെട്ടിപ്പിടിച്ചു
wag - ആട്ടുക
hug - കെട്ടിപ്പിടിക്കുക
well done - നന്നായി ചെയ്തു
appreciated - അഭിനന്ദിച്ചു
SAY THE ANSWER
01. Look at the picture can you see a boy? Who is that boy?
That is Sachin
02. What is the Boy Doing?
He is playing with his puppy.
03. What is the name of that puppy?
Its name is Bruno.
04. What is Sachin asking to Bruno?
He asking Bruno to fetch the ball.
05. Will the pup bring the ball back?
Yes/No
06. Do you play with your pet?
Yes, i play with my pet every day / No, i don't play with my pet.
07. Name some games you play with your pet animal?
Hiding, Catch me now, Ball playing,
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !