അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

മാ മാ മാനത്ത്

Mashhari
0

മാനത്ത് നമ്മൾ ആരെയാകാണാറ് അവരെക്കുറിച്ച് ഒരു പാട്ട് പാടിയാലോ?

മാ മാ മാനത്ത്
മേ മേ മേഘങ്ങൾ
കണ്ടോ....? കണ്ടില്ലാ....
തൊട്ടോ ....? തൊട്ടില്ല ....

മാ മാ മാനത്ത്
കാ കാ കാക്കകൾ
കണ്ടോ....? കണ്ടില്ലാ....
തൊട്ടോ ....? തൊട്ടില്ല ....

മാ മാ മാനത്ത്
മ മ മഴവില്ല്
കണ്ടോ....? കണ്ടില്ലാ....
തൊട്ടോ ....? തൊട്ടില്ല ....


Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !