അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

പുസ്തക വിശേഷം

Share it:

RELATED POSTS

വായന ദിനത്തിൽ ഓർക്കാൻ ചില പുസ്തക വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം....
  • ലോകത്ത് ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച പുസ്തകം സി.ഇ 868ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'വജ്രസൂത്ര'യാണ് (The Diamond Sutra). ബുദ്ധസൂക്തങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം.
  • ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി അച്ചടിയന്ത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകം 'ഗുട്ടൻബർഗ് ബൈബിൾ' ആണ്. എ.ഡി 1455-ൽ ജർമനിയിലാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത്.
  • English Language-ൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയത് എ.ഡി 1474ലാണ്. William Caxton രചിച്ച Recuyell of the Historyes of Troye' എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്.
  • പ്ലീനിദി എൽഡർ രചിച്ച 'Natural History or Natural is Historiae' എന്ന പുസ്തകമാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ വിജ്ഞാനകോശം.
  • സി.ഇ 374-ൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഇവാ ഗോറസിന്റെ ജീവചരിത്രമാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ ജീവചരിത്രം.
  • അറാറ്റസിന്റെ ആത്മകഥയാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ ആത്മകഥ.
  • ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് 485-ൽ ജനിച്ച ഹെറോഡോട്ടസ് രചിച്ച 'The Histories' ആണ് ആദ്യ ചരിത്ര പുസ്തകം.
  • സെറോപീഡിയ ആണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ നോവൽ.
  • ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിഘണ്ടു Explaining words, Analysing characters, a Chinese Dictionary compiled by Hsue shen - 100 A.D
  • ലോകത്തിലെ ആദ്യ ദ്വിഭാഷാ നിഘണ്ടു സുമേറിയൻ-അക്കാഡിയൻ ഡിക്ഷണറിയാണ്. സി.ഇ 2000-ൽ മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ ഇഷ്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചതാണ് ഇത്.

Share it:

വായനാദിനംPost A Comment:

0 comments: