കുട്ടികളിൽ മലയാളം ഉറപ്പിക്കാം (സാക്ഷരം - Evaluation QP and Valuation Sheets)

Mashhari
0
ഭാഷയിലെ അടിസ്ഥാന ശേഷികൾ നേടുന്നതിൽ പ്രയാസം നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പഠന പ്രവർത്തന പദ്ധതിയാണ് സാക്ഷരം. Sarva Shikasha Abhiyan - Kasargod and District Institute of Education and Training (DIET), Kasaragod സംയുക്തമായി രൂപം നൽകിയതാണ് ഈ വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ...അതിന്റെ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഷീറ്റുകളാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
11-ആമത് ദിവസം നൽകേണ്ടതായ ചോദ്യപ്പേപ്പർ.
DOWNLOAD THE ABOVE PDF FILE
11-ആമത് ദിവസം വിലയിരുത്തൽ ഷീറ്റ്
DOWNLOAD THE ABOVE PDF FILE

21-ആമത് ദിവസം നൽകേണ്ടതായ ചോദ്യപ്പേപ്പർ.
DOWNLOAD THE ABOVE PDF FILE
21-ആമത് ദിവസം വിലയിരുത്തൽ ഷീറ്റ്
DOWNLOAD THE ABOVE PDF FILE

31-ആമത് ദിവസം നൽകേണ്ടതായ ചോദ്യപ്പേപ്പർ.
DOWNLOAD THE ABOVE PDF FILE
31-ആമത് ദിവസം വിലയിരുത്തൽ ഷീറ്റ്
DOWNLOAD THE ABOVE PDF FILE

41-ആമത് ദിവസം നൽകേണ്ടതായ ചോദ്യപ്പേപ്പർ.
DOWNLOAD THE ABOVE PDF FILE

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !