ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Head of Accounts for Departmental Test Fee payments

Mashhari
0
വകുപ്പുതല പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടത് ട്രഷറിയിലാണ്. ട്രഷറിയിൽ അക്കൗണ്ട് ഹെഡ് താഴെ കൊടുത്തരിക്കുന്നു. The Treasury Account Head for payment for various fee for Departmental Examinations is as follows.
No Items Name and Account Head
1 Application fee for each paper of Dept. Test. 0051-PSC-105-State PSC-99 Exam Fees
2 Fees for Certificate of Pass 0051-PSC-800-State PSC-99 Other Receipts
3 Fees for Re-Checking of Answer Scripts 0051-PSC-105-State PSC-99 Exam Fees
4 Fees for Mark List 0051-PSC-105-State PSC-99 Exam Fees
5 Fees for Affidavit for missing of Hall Ticket 0051-PSC-105-State PSC-99 Exam Fees
6 Fees for Duplicate Certificate of Pass 0051 PSC -800- Other Receipts-99 Other Receipts
7 Fees for Duplicate Mark List 0051-PSC-105-State PSC-99 Exam Fees
8 Search Fees/Late Fees
9 Fees for copy of OMR Answer Script
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !