അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

വാഹനങ്ങൾ - ചരക്കു നീക്കത്തിനായി

Share it:

RELATED POSTS

വാഹനങ്ങളെ അവയുടെ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ചു യാത്രയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നവ, ചരക്കു നീക്കത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നവ മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നവ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കാം.

അവയിൽ ചരക്കു നീക്കത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെ അറിയാം ...
1. കാളവണ്ടി 
2. ഒട്ടകവണ്ടി 

3. പോത്തുവണ്ടി 

4. ലോറി 

5. ടാങ്കർ ലോറി 

6. പെട്ടി ഓട്ടോ 

7. വാൻ 

8. ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ 

9. ചങ്ങാടം 

10. തോണി 

11. ബോട്ട് 

12. ചരക്കു കപ്പൽ 

13. ജങ്കാർ 

14. ചരക്കുവിമാനം 

15. ഹെലികോപ്റ്റർ 


Share it:

MAL1 U8

MAL2 U8Post A Comment:

0 comments: