അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

വാഹനങ്ങൾ - ആകാശത്തിലൂടെ

Mashhari
0
വാഹനങ്ങളെ കരയിക്കൂടി പോകുന്നവ, വെള്ളത്തിൽ കൂടി പോകുന്നവ, ആകാശത്തിൽ കൂടി പോകുന്നവ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കാം. 
അവയിൽ ആകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെ അറിയാം ...
1. യാത്രാവിമാനം 

2. ചരക്കുവിമാനം 

3. യുദ്ധവിമാനം 

4. ഹെലികോപ്റ്റർ 

5. ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ 
കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളെ ചേർക്കാമെങ്കിൽ ചേർക്കൂ കൂട്ടുകാരെ.... 

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !